Palabras Básicas

Palabras Básicas

getsuyobi (ge=gue) lunes
Kayobi martes
Suiyobi miércoles
Mokuyobi jueves
Kinyobi viernes
Doyobi sábado
Nichiyobi domingo
   
asa la mañana
hiru (hi=ji) (de) día
yoru (de) noche
gozen la mañana
gogo la tarde
yugata el anochecer
kyo hoy
kino ayer
ashita mañana
jikan (j = y) hora
   
tenki tiempo (atmosférico)
hare despejado
kumori nublado
ame lluvia
yuki nieve
kion temperature
atsui hace calor
samui hace frío
   
(sei ga) takai alto (de estatura)
(sei ga) hikui bajo (de estatura)
(nedan ga) takai caro
(nedan ga) yasui barato
...shitemo ii desu ka? ¿Puedo (hacer)...?
...wa nan desu ka? ¿Qué es...?
Itsu desu ka? ¿Cuándo?
Doko desu ka? ¿Dónde?
Ikura desu ka? ¿Cuánto vale?
Ikutsu desu ka? ¿Cuántos?
...wa arimasu ka? ¿Hay...?
...ga hoshii / ...ga shitai Quiero... / Quiero (hacer)...