Conversación Básica / Números / Problemas

Conversación Básica

Ohayo gozaimasu Buenos días
Konnichi wa (Buenos días), buenas tardes
Konban wa Buenas noches
Oyasumi-nasai Que pase buena noche
Sayonara Adiós
Mata aimasho Hasta la vista
Arigato Gracias
Do itashimashite De nada
Sumimasen Lo siento
Gomen-nasai Perdón
Hai, onegai-shimasu Sí, por favor
Iie, kekko desu No, gracias
Chotto matte-kudasai Espere un momento
Mo ichido itte-kudasai Dígalo de nuevo

Números

zero 0
ichi 1
ni 2
san 3
shi 4
go 5
roku 6
shichi 7
hachi 8
kyuu 9
jyuu 10
hyaku 100
sen 1.000
man 10.000
jyuu - man 100.000

Problemas

kinkyuu Urgente
kyuukyuusha Ambulancia
keisatsu Policía
kega Lesión, herida
isha Médico
byoin Hospital
kusuri Medicina
hoken Seguro
tonan Robo
kotsuu jiko Accidente de tráfico
kaji Incendio
itai (Me) duele
kurushii Doloroso, mortificante
Tasukete! ¡Auxilio!
Pasupoto o nakushimashita Perdí mi pasaporte
Saifu o nusumaremashita Me robaron la cartera
Eigo o hanaseru hito wa imasenka? ¿No hay quien hable español?
Koban wa doko desu ka? ¿Dónde está la caseta de policía?