Salutations et mots de politesse / Les chiffres / En cas d'urgence

Salutations et mots de politesse

Ohayô gozaimasu Bonjour (le matin)
Konnichi wa Bonjour (le reste du temps)
Konban wa Bonsoir
Oyasumi-nasai Bonne nuit
Sayônara Au revoir
Mata aimashô A bientôt
Arigatô Merci
Dô itashimashite De rien
Sumimasen Pardon
Gomen-nasai Excusez-moi
Hai, onegai-shimasu Oui, s'il vous plaît.
Iie, kekkô desu Non merci.
Chotto matte-kudasai Un instant, s'il vous plaît
Mô ichido itte kudasai Vous pouvez répéter, s'il vous plaît?

Les chiffres

rei, zero 0
ichi, hitotsu 1
ni, futatsu 2
san, mitsu 3
yon, yottsu 4
go, itsutsu 5
roku, muttsu 6
nana, shichi, nanatsu 7
hachi, yattsu 8
kyû, kokonotsu 9
jû, too 10
hyaku 100
sen 1.000
man, ichiman 10.000
jûman 100.000

Emergency-related words

kinkyû Urgence
kyûkyûsha Ambulance
keisatsu Police
kega Blessure
isha Médecin
byôin Hôpital, cabinet médical, clinique
kusuri Médicament
hoken Assurance
tônan Cambriolage
kôtsû jiko Accident de la route
kaji Incendie
itai J'ai mal
kurushii Je souffre
Tasukete! Au secours!
Passport wo nakushimashita. J'ai perdu mon passeport
Saifu wo nusumaremashita. On m'a volé mon portefeuille.
(France)go wo hanaseru hito wa imasen? Y a-t-il quelqu'un qui parle ....... (français)?
Kôban wa doko desuka? Où se trouve le poste de police?